Piwczyński Dariusz, strona domowa

Od 1991 roku jestem pracownikiem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a dokładnie Zakładu Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Zakład jest jedną z jednostek organizacyjnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Pracuję tam jako profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego.

Tel.: 48 52 374 97 12; Faks: 48 52 32281 58; Kontakt mailowy: darekp@utp.edu.pl

Godziny konsultacji:

Poniedziałek: 10:00-12:00