Piwczyński Dariusz, strona domowa

Materiały dla studentów

Użytkowanie komputerów (Technologie informacyjne)  – tematyka wykładów dotyczy systemów operacyjnych, aplikacji użytkowych, sieci, bezpieczeństwa zasobów komputerowych, ale również sprzętu komputerowego (o hasło dostępu proszę pytać na wykładzie).

 

1.  Systemy operacyjne

2.  Wprowadzenie do sieci komputerowych

3.  Internet – adresy, domeny i protokoły sieciowe

4.  Teksty w komputerze

5.  Rodzaje komputerów

6.  Licencje na oprogramowanie

7.  Bezpieczeństwo zasobów w sieciach komputerowych

8.  Grafika prezentacyjna

 

Wybrane zagadnienia z zakresu STATYSTYKI  - tematyka wykładów dotyczy takich zagadnień, jak: parametry zmiennej losowej, testy normalności, doświadczenia dwugrupowe, analiza wariancji, zależności między cechami, analiza cech jakościowych.

 

1.  Wprowadzenie do statystyki

2.  Analizy statystyczne za pomocą MS EXCEL

3.  Wybrane rozkłady zmiennych dyskretnych

4.  Teoria estymacji

5.  Hipotezy statystyczne

6.  Analiza wariancji – wprowadzenie

7.  Wieloczynnikowa analiza wariancji

8.  Analiza zależności cech statystycznych

9.  Analiza danych jakościowych

10. Wybrane testy nieparametryczne

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE – PLANY ZAJĘĆ I TEMATYKA ĆWICZEŃ

Statystyka w badaniach zootechnicznych, rok. akad. 2013/2014 syst. niestacjonarny

 

STARE MATERIAŁY

http://dp.utp.edu.pl\dydaktyka.htm