Piwczyński Dariusz, strona domowa

Lista publikacji, wybrane 2000-2015

2015

· Mroczkowski S., Frieske A., Sitkowska B., Grochowska E., Piwczyński D., 2015. Prawne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt. Przegląd hodowlany 2, 34-36.

· Sitkowska B., Piwczyński D., Aerts J., Waśkowicz M., 2015. Changes in milking parameters with robotic milking. Archive Animal Breeding 58, 137-143 (doi:10.5194/aab-58-137-2015).

· Heydar H., Piwczyński D.,  Khaldari M., Magdalena Kolenda, 2015. Application of classification trees in determining the impact of phenotypic factors on conception to first service in Holstein cattle. Animal Production Science. DOI: 10.1071/AN13541

· Kożańska-Małkiewicz P., Piwczyński D., Czajkowska A., 2015. Tendencje rozwojowe masy ciała 56-dniowych jagniąt wybranych ras w Polsce. Przegląd hodowlany 3, 3-6.

· Sitkowska B., Piwczyński D., Lach Z., Kolenda M., 2015. Relationship between primiparas first 100-days. lactation and their lifetime milk production in Polish Holstein-Friesian Cattle. Journal of Central European Agriculture 16(3), 1-249, DOI: 10.5513/JCEA01/16.3.1616.

 

2014

· Grochowska E., Piwczyński D., Portolano B., Mroczkowski S., 2014. Analysis of the influence of the PrP genotype on the litter size in Polish sheep using classification trees and logistic regression. Livestock Science 159, 11-17.

· Mroczkowski S., Frieske A., Grochowska E., Piwczyński D., Sitkowska B., 2014. Ubój rytualny w świetle prawa II RP. Przegląd hodowlany 4, 1-2.

· Purwin C., Fijałkowska M., Pysera B., Lipiński K., Sienkiewicz S., Piwczyński D., Puzio N., 2014. Nitrogen fractions and amino acid content in alfalfa and red clover immediately after cutting and after wilting in the field. Journal of Elementology 3, 723-734 (DOI: 10.5601/jelem.2014.19.2.692).

· Sitkowska B., Aerts J., Piwczyński D., Pejka B., Mroczkowski S., 2014. Wpływ wybranych czynników na wydajność mleczną krów w robotach udojowych. Roczniki Naukowe Zootechniki 41(1), 41-49.

· Waśkowicz M., Piwczyński D., Stkowska B., Aerts J., 2014. Efektywność stosowania robotów udojowych w wybranych krajach UE i USA. Przegląd hodowlany 6, 7-9.

· Zawiślak J., Święcicka N., Piwczyński D., Bernacka H., 2014. Influence of age, sex and evaluation year on conformation traits of standard Chinchilla. Acta Scientiarum Polonorum 13(1), 67-80.

· Czajkowska A., Sitkowska B., Piwczyński D., Wójcik D., Mroczkowski S., 2015. Genetic and environmental determinants of urea level in cow’s milk. Archive Animal Breeding 58, 65-72 (doi:10.5194/aab-58-65-2015).

 

2013

·   Piwczyński D., Kowaliszyn B., 2013. Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the Gibbs sampling method using linear and threshold models. Journal of Central European Agriculture, 14(1), 23-32.

· Piwczyński D., Czajkowska A., Zalewska A., 2013. Zmiany cech reprodukcyjnych wybranych ras plennych owiec w Polsce w latach 1997-2010. Przegląd hodowlany 2, 20-22.

· Piwczyński D., Nogalski Z., Sitkowska B., 2013. Statistical modeling of calving ease and stillbirths in dairy cattle using the classification tree technique. Livestock Science 154, 19-27.

· Piwczyński D., Kolenda M., Sitkowska B., Czajkowska A., 2013. Zastosowanie technik data mining w zootechnice. Przegląd hodowlany 6, 27-30.

· Piwczyński D., Sitkowska B., Aerts J., Kolenda M., 2013. The daily distribution of milkings of cows in farms equipped with the automatic milking system. Acta Scientiarum Polonorum, Zootechnica 12(4), 61-70.

· Piwczyński D., Wochna P., Kolenda M., Czajkowska A., 2013. The effect of slaughtering season on the carcass quality of growing-finishing pigs. Polish Journal of Natural Sciences 28(4), 437-448.

 

2012

· Nogalski Z., Piwczyński D., 2012. Association of length of pregnancy with other reproductive traits in dairy cattle. Asian-Australian Journal of Animal Science 25 (1), 22-27.

· Piwczyński D., Sitkowska B., 2012. Statistical modelling of somatic cell counts using the classification tree technique. Archive fur Tierzuch 55, 332-345.

· Piwczyński D., Sitkowska B., Wiśniewska E., 2012. Application of classification trees and logistic regression to determine factors responsible for lamb mortality. Small Ruminant Research 103(2), 225-231.

· Sitkowska B., Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mrowiński M., 2012. Opinions expressed by cattle breeders on human-animal relations and the conditions in which animals are kept. Journal of Central European Agriculture, 13(1), 177-187.

 

2011

· Mroczkowski S., Sitkowska B., Kowaliszyn B., Wiśniewska E., Piwczyński D., Bogdzińska M., 2011. Doskonalenie zwierząt i ich dobrostan. Przegląd Hodowlany 6, 4-6.

· Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2011. Heritability and repeatability of the number of lambs born and reared estimated using linear and threshold models. Archiv fur Tierzucht 54(3), 271-279.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2011. Tendencje rozwojowe w zakresie cech użytkowych wybranych ras owiec w Polsce w latach 1995-2009. Wiadomości Zootechniczne 3, 9-18.

· Sitkowska B., Piwczyński D., 2011. Impact of successive lactation, year, season of calving and test milking on cows, milk performance of Polish Holstein-Friesien Black-and-White breed. Journal of Central European Agriculture, 12(2), 283-293.

· Staszak E., Danek J., Piwczyński D., 2011. Jakość cytologiczna mleka krowiego produkowanego w małym stadzie. Zeszyty Naukowe UP we Wrocławiu, LXIII/583, 305-312.

 

2010

· Piwczyński D., Sitkowska S. 2010. Poziom mocznika w mleku krów wysokowydajnych w zależności od wybranych czynników środowiskowych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, LIII, Bydgoszcz Seria B (68), 83-90

· Piwczyński D., Wochna P., Ringel T. 2010. Mięsność tuczników w zależności od wielkości miesięcznych dostaw, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, LIII, Bydgoszcz Seria B (68), 91-96.

· Piwczyński D., Mroczkowski S. 2010: Zastosowanie technik data mining oraz regresji logistycznej w ustaleniu czynników odpowiedzialnych za upadki jagniąt, Ekologia i Technika,  XVIII ( 6), 330-337 .

· Piwczyński D., Mroczkowski S., Sitkowska B., 2010. Survival analysis of lambs using Cox’s proportional hazards’ modeling and Kaplan-Meier method. Rocz. Nauk. PTZ 6 (4), 81-89.

· Ringel T., Piwczyński D., 2010: Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny zawartości tłuszczu podskórnego w tuszach wieprzowych, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN, LIII, Bydgoszcz Seria B (68), 103-112 .

· Wiśniewska E., Piwczyński D., Mroczkowski S., 2010. Microsatellite polymorphisms in the ovine prion protein gene in relation to PrP genotypes. Bull Vet Inst in Pulawy 54, 705-711.

 

2009

· Piwczyński D., 2009. Application of classification trees in statistical analysis of ewe prolificacy. Roczniki Naukowe PTZ 5(2), 19-29.

· Piwczyński D., 2009. Doskonalenie cech użytkowych merynosa polskiego. Rozprawy nr 135, UTP w Bydgoszczy.

· Piwczyński D., 2009. Parametry genetyczne i wartość hodowlana owiec rasy merynos  polski oszacowana metodą BLUP-AM w zakresie wybranych cech użytkowości reprodukcyjnej. Zeszyty Naukowe UTP w Bydgoszczy, Zootechnika 37, 79-88.

· Piwczyński D., 2009. Using classification trees in statistical analysis of discret sheep reproduction traits. Journal Central European Agriculture 10(3), 303-310.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2009. Heritability and breeding value of sheep fertility estimated by means of the linear and threshold model. Roczniki Naukowe PTZ 5(2), 31-39.

· Piwczyński D., Mrozik E., 2009. Wpływ wybranych czynników na masę ciała i masę miotu jagniąt rasy merynos polski w wieku 56 dni.. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(66), 39-43.

 

2008

· Bohaczyk M., Piwczyński D., Mroczkowski S., 2008. Analiza cech pokroju ogierów półkrwi zdających próby dzielności w latach 2002-2006. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(64), 17-19.

·  

· Bohaczyk M., Piwczyński D., Mroczkowski S., 2008. Korelacje między cechami pokroju i użytkowością ogierów. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(65), 18-21.

· Gulvik M.E., Błoszczyk J., Austad I., Bajaczyk R., Piwczyński D., 2008. Abundance and diversity of soil microarthropod communities related to different land use regime in a traditional farm in Western Norway. Polish Journal of Ecology 56(2), 273-288.

 

2007

· Faleńczyk K., Piwczyński D., Cegła B., Bartuzi Z., 2007. Wpływ alergenów zwierzęcych na występowanie chorób alergicznych układu oddechowego u ludzi. Medycyna Weterynaryjna 63(5), 549-553.

· Mackiewicz-Nartowicz H., Sinkiewicz A., Piwczyński D., Betlejewski S., Owczarek A., 2007. Czynniki prospektywne raka głośni w stadium zaawansowania T1 i T2. Otolaryngologia polska 61(6), 921-925.

· Piwczyński D., Malovrh Š., 2007. Oszacowanie komponentów (ko)wariancji genetycznej bezpośredniej i matczynej masy ciała jagniąt merynosa polskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(62), 57-62.

· Piwczyński D., 2007. Statystyczna analiza śmiertelności jagniąt za pomocą regresji logistycznej. Roczniki Naukowe PTZ 3(1), 19-26, 2007.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2007. Genetic trends for lamb weights in flocks of Polish Merino sheep. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (Internationales wissenschaftliches Symposium 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt) 47, 85-90.

 

2006

· Neja W., Sawa A., Piwczyński D., 2006. Wskaźniki odziedziczalności, korelacji i powtarzalności dla dziennej wydajności mleka, jego składu i jakości cytologicznej w trzech pierwszych laktacjach krów rasy cb z Pomorza i Kujaw. Prace i Materiały Zootechniczne 63, 59-68.

· Piwczyński D., 2006. Statystyczna analiza jałowości matek merynosowych za pomocą regresji logistycznej. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(60), 45-50.

· Piwczyński D., Walda M., Mroczkowski S., 2006. Ocena wartości hodowlanej owiec rasy merynos polski z wykorzystaniem metody BLUP-Animal Model. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(60), 51-56.

 

2005

· Neja W., Sawa A., Piwczyński D., 2005: Genetyczne i fentypowe parametry wydajności dobowej mleka, jego składu i jakości w kolejnych dniach pierwszej laktacji. Acta Scientiorum Polonorum. Zootechnica 4(2), 85-96.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2005. Wpływ płci i typu urodzenia na masę ciała jagniąt rasy merynos polski. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(55), 137-141.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2005. Zastosowanie regresji logistycznej w analizie wybranych cech rozrodu owiec. Roczniki Naukowe PTZ 1, supl. 2, 49-57.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2005. Odziedziczalność cech rozrodu przystępek rasy merynos polski. Roczniki Naukowe Zootechniki, supl., 21, 15-18.

 

2004

· Kowaliszyn B., Piwczyński D., Mroczkowski S., 2004. Heritability of reproductive traits in Polish Merino flock estimated using linear model (animal and sire). Sborínk příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodni účastí.  České Budějovice 1, 163-165.

· Mroczkowski, S., Korman, K., Erhardt, G., Piwczyński, D., Borys, B., 2004. Sheep milk protein polymorphism and its effect on milk performance of Polish Merino. Archiv für Tierzucht. 47 (Special Issue), 114-121.

· Piwczyński D., Sawa A., 2004. Oszacowanie efektów krzyżowniczych dla cech mleczności krów w próbnych udojach. Zeszyty Naukowe  ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 34, 13-19.

· Piwczyński D., 2004. Odziedziczalność oraz powtarzalność wybranych cech reprodukcyjnych owiec rasy merynos polski. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 34, 29-34

· Piwczyński D., 2004. Użytkowość reprodukcyjna matek merynosowych w zależności od kolejnego wykotu i typu urodzenia Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(53), 167-171.

· Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., 2004. Korelacje genetyczne i fenotypowe między wybranymi cechami użytkowości reprodukcyjnej maciorek merynosa polskiego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(53), 173-178.

· Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., Włodarczak M., 2004. Parametry genetyczne cech reprodukcyjnych owiec rasy merynos polski oszacowane z wykorzystaniem różnych modeli liniowych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72 (3), 15-21.

· Sawa A., Kowaliszyn B., Piwczyński D., 2004. Zastosowanie algorytmu ID3 w doborze parametrów genetyczno-fizjologiczno-środowiskowych warunkujących pozyskiwanie mleka o niskim poziomie komórek somatycznych i wysokiej zawartości białka. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72(1), 41-49.

· Sawa A., Piwczyński D., Bogucki M., Neja W., 2004. Genetyczne i fenotypowe parametry wydajności i składu mleka w zależności od wieku krów i poziomu wydajności stada. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 72(3), 11-20.

 

2003

· Piwczyński D., 2003. Komórki somatyczne a wydajność i skład mleka krów wysoko wydajnych. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 67, 105-110.

· Piwczyński D., 2003. Wybrane cechy użytkowości reprodukcyjnej owiec rasy merynos polski. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 70, 59-63.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., Stuczyńska M., 2003. Środowiskowe oraz genetyczne uwarunkowania liczby komórek somatycznych w mleku wysoko wydajnych krów. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(51), 197-201.

· Sawa A., Piwczyński D., 2003. Częstotliwość występowania krów z utrzymującym się niskim poziomem komórek somatycznych w mleku w laktacji pełnej. Medycyna Weterynaryjna 59 (7), 630-633.

 

2002

· Mroczkowski S., Korman K., Piwczyński D., Erhardt G., 2002. Polimorfizm β-laktoglobuliny mleka  owczego i jego wpływ na użytkowość mleczną merynosa polskiego. Prace i Materiały Zootechniczne, Zeszyt Specjalny, 14, 127-134.

· Mroczkowski S., Korman K., Piwczyński D., Erhardt G., 2002. Wpływ genotypu αS1-kazeiny na użytkowość mleczną merynosa polskiego podczas trzech pierwszych laktacji. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 63, 139-144.

· Neja W., Sawa A., Piwczyński D., 2002. Wpływ wybranych czynników na wartość energetyczną mleka, Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 62, 169-174.

· Piwczyński D., Borys B., Mroczkowski S., Erhardt G., Jarzynowska A., 2002. Charakterystyka polimorfizmu białek mleka i cech mleczności merynosa polskiego i jego mieszańców z rasami plennymi. Prace i Materiały Zootechniczne, Zeszyt Specjalny, 14, 151-161.

· Sawa A., Piwczyński D., 2002. Komórki somatyczne a wydajność i skład mleka krów mieszańców cb x hf. Medycyna Weterynaryjna 58 (8), 636-640.

 

2001

· Mroczkowski S., Borys B., Piwczyński D., 2001. Correlation between results of lamb weaning and milk productivity in the F1 East Friesian and Polish Merino hybryd milking ewes. Production systems and product quality in sheep and goats. Instituto Agronomico Mediterraneo de Zagaroza, serie A, 46, 237-240.

· Mroczkowski S., Piwczyński D., 2001. Badania nad mlekiem owiec rasy suffolk pozyskanym w dwóch kolejnych etapach doju. Roczniki Nauk Zootechnicznych, Supl., 11, 247-253.

· Piwczyński D., Borys B., Mroczkowski S., Jarzynowska A., 2001. Wstępna charakterystyka cech rzeźnych i jakości mięsa jagniąt mlecznych w zależności od ich tempa wzrostu. Roczniki Nauk Zootechnicznych, Supl., 11, 171-180.

· Piwczyński D., Kowaliszyn B., Mroczkowski S., Prücha L., 2001. Heritability of some chosen milk performance traits crossbreeds Black-and-White breed with Holstein-Friesien breed. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in Ceske Budějovice, Series for Animal Sciences, 18 (1), 9-12.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2001. Wybrane cechy użytkowości rzeźnej mieszańców R2 i R3 pochodzących z krzyżowania merynos polski x suffolk. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(49), 129-136.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., Skarwecka M., 2001. Wpływ kolejności i miesiąca laktacji oraz sezonu wycielenia na cechy mleczności krów. Zeszyty Naukowe Przeglądu Hodowlanego 59, 197-205.

 

2000

· Mroczkowski S., Korman K., Piwczyński D., 2000. Impact of certain factors on the milk productivity of Polish Merino ewes. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 31, 7-11.

· Mroczkowski S., Piwczyński D., 2000. Wpływ niektórych czynników na mleczność owiec rasy suffolk i ich mieszańców. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Zootechnika 399, 205-211.

· Mroczkowski S., Piwczyński D., Baranowski A., 2000. Trends in Polish Merino sheep breeding over 1975-1996. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 31, 13-18.

· Mroczkowski S., Piwczyński D., Dankowski O., 2000. Charakterystyka pogłowia owiec w Polsce w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 1996 roku. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 32, 5-12.

· Piwczyński D., 2000. Pomiary przyżyciowe i poubojowe mieszańców R2 i R3 pochodzących z krzyżowania merynos polski x suffolk, Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 33, 33-40.

· Piwczyński D., 2000. Wartość rzeźna oraz jakość mięsa mieszańców R2 i R3 pochodzących z krzyżowania merynos polski x suffolk. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 33, 41-49.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2000. Ocena wzrostu mieszańców R2 i R3 pochodzących z krzyżowania owiec ras merynos polski i suffolk. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 32, 13-24.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2000. Wartość rzeźna tryczków mieszańców R2 pochodzących z krzyżowania maciorek merynosa polskiego z trykami rasy suffolk, ubijanych przy różnej masie ciała. Zeszyty Naukowe ATR w Bydgoszczy, Zootechnika 33, 25-32.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2000. Wstępna ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa R3 pochodzących z krzyżowania merynos polski x suffolk. Zeszyty  Naukowe AR we Wrocławiu, Zootechnika 399, 273-278.

· Piwczyński D., Mroczkowski S., 2000. Wymiary zoometryczne oraz indeksy budowy 4. miesięcznych mieszańców R2 i R3 pochodzących z krzyżowania wypierającego merynos polski x suffolk. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe B(47), 99-104.