Informatyka
 
Strona główna
Użytkowanie komputerów
Statystyka
Statystyka 2009/2010
Statystyka w biologii
Procedury SAS

 

 

Program wykładów i ćwiczeń z przedmiotu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

dla studentów II semestru studiów niestacjonarnych

na kierunku ZOOTECHNIKA; Rok akademicki 2008/2009

 

ZJAZD I (8 III 2009)

W: Rodzaje komputerów. System operacyjny. ECDL.

Ć: Regulamin pracowni komputerowej. Wybrane zagadnienia z Windows XP (Struktura dostępnych zasobów lokalnych i sieciowych). Kompresja danych.

ZJAZD II (22 III 2009)

W: Lokalne i rozległe sieci komputerowe.

Ć: Wyszukiwanie informacji za pomocą Google.

ZJAZD III (5 IV 2009)

W: Przetwarzanie tekstu w komputerze.

Ć: MS Word – formatowanie czcionek i akapitów, edytor równań.

ZJAZD IV (19 IV 2009)

W: Bezpieczeństwo zasobów w sieciach komputerowych. Licencje na oprogramowanie.

Ć: MS Word – tabele,  spisy treści, korespondencja seryjna.

ZJAZD V (26 IV 2009)

W: Arkusze kalkulacyjne – struktura skoroszytu. Formuły obliczeniowe. Rodzaje adresów.

Ć: Kolokwium. MS Excel – wprowadzanie, edycja i formatowanie danych. Funkcje statystyczne.

ZJAZD VI (17 V 2009)

W: Arkusze kalkulacyjne – wybrane kategorie funkcji. Tabele przestawne.

Ć: MS Excel – funkcje logiczne. Wykonywanie obliczeń za pomocą tabel przestawnych.

ZJAZD VII (24 V 2009)

W: Wprowadzenie do relacyjnych baz danych (RDBMS).

Ć: Kolokwium. MS Access – projektowanie bazy danych. Tworzenie relacji i kwerend.

ZJAZD VIII (7 VI 2009)

W: RDBMS – kwerendy i formularze. Komputery a zdrowie.

Ć: MS Access – tworzenie kwerend i raportów cd..

ZJAZD IX (21 VI 2009)

W: Elementy budowy wewnętrznej komputera.

Ć: MS PowerPoint – projektowanie prezentacji. Zaliczenie przedmiotu.

 

Literatura

 1. Balter A.: Access 2003 PL dla każdego. Wyd. Helion, 2004.

 2. Bremer A., Sławik M.: @bc użytkownika komputera. Wyd. Videograf Edukacja, Chorzów, 2008.

 3. CHIP – Czasopismo komputerowe. Microsoft Corporation; http://www.chip.pl.

 4. Kowalczyk G.: Word 2003 PL. Kurs. Wyd. Helion, 2003.

 5. Krzymowski B.: Office XP po polsku. Komputerowa Oficyna Wydawnicza „HELP”, 2002.

 6. Łuszczyk E., Kopertowska M.: Ćwiczenia z Access 2003. Wersja Polska, Wyd. PWN, W-wa, 2007.

 7. Łuszczyk E., Kopertowska M.: Ćwiczenia z Excel 2003. Wersja Polska, Wyd. PWN, W-wa, 2007.

 8. Łuszczyk E., Kopertowska M.: Ćwiczenia z PowerPoint 2003. Wersja Polska, Wyd. PWN, W-wa, 2007.

 9. Łuszczyk E., Kopertowska M.: Ćwiczenia z Word 2003. Wersja Polska, Wyd. PWN, W-wa, 2007.

 10. Masłowski K.: Excel 2003 PL. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, 2005.

 11. Masłowski K.: Excel 2003. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 2004.

 12. Microsoft Windows XP. Krok po kroku. Microsoft Press, 2002.

 13. Office Online: http://office.microsoft.com/pl-pl/default.aspx.

 14. PC World Komputer – czasopismo komputerowe. http://www.pcworld.pl/

 15. Sokół M.: Kurs Windows XP PL, Wyd. Helion, 2003.

 16. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A.: Technologie informacyjne. Wyd. SGGW, W-wa, 2007.

 17. Szeliga M., Świątelski M.: ABC systemu Windows XP PL. Wyd. Helion, 2002.

 18. Szeliga M.: Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 2002.

 
 
w górę

Strona główna | Użytkowanie komputerów | Statystyka | Statystyka 2009/2010 | Statystyka w biologii | Procedury SAS