Wykłady z zakresu statystyki

 

Wprowadzenie do statystyki matematycznej.

Typy i układy doświadczeń.

Wybrane elementy z zakresu obsługi pakietu statystycznego SAS.

Wybrane rozkłady zmiennych losowych.

Teoria estymacji.

Hipotezy statystyczne.

Analiza wariancji jednoczynnikowa.

Analiza wariancji wieloczynnikowa i testy wielokrotnych porównań.

Analiza współzależności cech statystycznych.

Analiza danych jakościowych.

Testy nieparametryczne dla dwóch i wielu próbek.

Szeregi czasowe.

Zasady opracowywania wyników i danych z doświadczenia.

Statystyczna analiza danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL